VOORSTELLING

Vorming & Actie: Werkenden ABVV West-Vlaanderen

Beste ABVV-militant,

De moderne samenleving, toch in ons land, bulkt van de technologie, gesofisticeerde informa­tica, camera’s op alle straathoeken, satellieten die elke beweging van ons in kaart brengen, metertjes aan elke machine die vertellen hoe snel je werkt... Je zou haast denken dat tegen­woordig alles ‘vanzelf’ gaat… Maar niets is minder waar!

Evenveel als vroeger, misschien nog wel meer, moeten wij nu vechten voor menselijkheid, warmte en rechtvaardigheid in onze maatschappij. Vooral door de beslissingen van de politie­kers die nu deel uitmaken van de Vlaamse en de federale regering worden werknemers en zij die dat willen worden getroffen: een indexsprong, geen automatische baremieke verhogingen van het loon meer, geen volwaardige nieuwe jobs, geen werkbaar werk, afbouw van het sta­tuut, geen uitzicht op een verdiende rust na de loopbaan, enz. Daarin verandering brengen gebeurt niet vanzelf en niet alleen op het hoogste niveau, in Brussel, maar evengoed hier bij ons, op de werkvloer. Ook daar moet er meer menselijkheid, warmte en rechtvaardigheid komen. Dat wil het ABVV!

Militanten van het ABVV zijn onmisbaar om deze negatieve evolutie te stoppen en om te wer­ken aan echte vooruitgang. De vorming van het ABVV West-Vlaanderen levert daarvoor een belangrijke bijdrage. Onze vorming brengt militanten van alle sectoren bijeen. Militanten uit kleine bedrijven ontmoeten er militanten uit KMO’s. Het ‘groot’ en het ‘klein’ syndicaal verhaal ontmoeten elkaar in onze vorming, maar allebei zijn ze evenveel waard! De ABVV-vorming is geen theoretische oefening, maar een vorming die vertrekt vanop jouw werkvloer.

2016 is voor het ABVV een zeer belangrijk jaar. Dan zijn er opnieuw sociale verkiezingen en worden de mandaten in een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming en soms ook een syndicale afvaardiging vastgelegd voor 4 jaar ver. Het ABVV moet dan scoren als we ook in alle bedrijven onze stempel willen drukken op tewerkstelling, bescherming van de werknemers en vooruitgang. In dit programmaboekje vind je een volledig overzicht van ons uitgebreid aanbod. In welk bedrijf, in welke sector en onder welke omstandigheden je ook werkt: de ABVV-vorming is iets voor jou!

Erik Van Deursen,
Provinciaal Secretaris