PROGRAMMA VORMING&ACTIE WERKENDEN - 2018/2019

Programmaboekje (met inschrijvingsformulieren) downloaden

Klik hier om het programmaboekje te downloaden (pdf - 600kb).

Beste Militant,


Het ABVV put zijn kracht uit zijn leden en zijn militanten. Zij hebben allen recht op informatie en op collectieve en individuele belangenbehartiging. De betrokkenheid van iedereen is onontbeerlijk om de kracht op te bouwen die de werknemers en het ABVV sterker maken. De macht die het ABVV met zijn leden en militanten opbouwt moet een antwoord bieden op ernstige problemen zoals racisme, vreemdelingenhaat, verrechtsing, uitsluiting, armoedebestrijding en een bedreigde sociale zekerheid. Syndicale vorming is een must voor iedereen die syndicaal actief is binnen zijn/haar bedrijf. Vandaar dat we zowel voor nieuwe militanten als voor ervaren militanten een vormingsaanbod op maat aanbieden. Geen schools gedoe, maar vanuit de ervaring van de deelnemers, die centraal staat in de opleiding, proberen we alles mee te geven die een militant weerbaar en strijdvaardig kan maken.

Een goede opleiding geeft militanten niet alleen de instrumenten om een goede woordvoerder voor zijn collega’s te zijn, te onderhandelen of dienstbetoon te organiseren, maar maakt hen ook kritisch en zorgt ervoor dat men de maatschappelijke werkelijkheid ook binnen en buiten het bedrijf leert analyseren en duiden. Maar een syndicale opleiding brengt vooral het inzicht dat positieve veranderingen mogelijk zijn.

Vandaar dat de cursussen zich focussen op zowel de traditionele bedrijfswerkingen als op de bredere opdracht van de vakbond binnen de maatschappij. We bieden ieder schooljaar de volledige basisvorming aan, zodat iedere militant met interprofessionele vorming kan starten en het vormingstraject op zijn/haar tempo kan doorlopen (40u of 80u bev).

Daarnaast zijn er ieder schooljaar 3 mandaatvormingen. Dit laat toe aan iedere militant die de basisvorming heeft doorlopen te starten met een mandaatvorming. Militanten die reeds één of twee mandaatvormingen hebben gevolgd kunnen steeds een tweede/derde mandaatvorming kiezen. Tenslotte bieden we ieder schooljaar een aantal specialisatievormingen aan. Deze specialisatievormingen zijn bedoeld voor militanten die de basis- en minstens 1 mandaatvorming hebben gevolgd. Je ziet, in ons aanbod vind je ongetwijfeld een cursus of module waar je iets aan hebt. Raadpleeg je secretaris of vraag inlichtingen aan onze vormingsmedewerkers; ze geven je graag meer tekst en uitleg.
Kameraadschappelijk,


Erik Van Deursen
Provinciaal Secretaris