VOORSTELLING

BTB ABVV West-Vlaanderen


De BTB is een beroepscentrale van het ABVV, die de werknemers uit de transportsector groepeert en hun belangen verdedigt.

De transportsector waarin de BTB actief is, behelst de volgende sectoren:

het havenbedrijf, de kanaal- en rivierarbeiders, de visserij, de binnenvaart, de sleepvaart,
de koopvaardij, de scheepsbevoorradingsbedrijven, het goederenvervoer voor rekening van derden, het personenvervoer zijnde de bus & carondernemingen, de verhuizingen, de taxibedrijven en
de bedrijven uit de brandstoffenhandel.

In West Vlaanderen zijn er drie vaste secretariaten gevestigd, namelijk te Oostende, te Roeselare en te Zeebrugge, met als Provinciaal Secretaris Renaud Vermote.

Bezoek ook: www.btb-abvv.be