VOORSTELLING

Internationale Solidariteit ABVV West-Vlaanderen
Internationale Solidariteit is geen dienst zoals alle andere. Het is in de eerste plaats iets wat bestaat dankzij het enthousiasme van vele militanten en vrijwilligers, die er allen van overtuigd zijn dat we verder moeten kijken dan onze grenzen, en dat ieder zijn of haar steentje kan bijdragen.
Vakbondswerk reikt verder dan je denkt!

Hoe het allemaal groeide...
ABVV West-Vlaanderen heeft al lang iets met internationale solidariteit. Zo nemen we al vele jaren deel aan de activiteiten van 11.11.11. Of misschien ken je ons als partner in de Schone Kleren Campagne?
Sommige militanten wilden echter verder gaan... De syndicale Cubareis van de Textielcentrale in 1999 werd de katalysator voor een veel grotere en meer ambitieuze werking rond Internationale Solidariteit. Het enthousiasme om na de reis iets structureels op te starten was groot. Zo groot dat heel ABVV West-Vlaanderen op het congres van 2000 besliste van Internationale Solidariteit een prioriteit te maken.

De Commissie Internationale Samenwerking
Kort na de congresbeslissing werd de Commissie Internationale Solidariteit opgericht. Deze Commissie, met militanten en beroepssecretarissen uit alle sectoren en uit heel de provincie, is uitgegroeid tot een succesvolle vergadering die de krijtlijnen uittekent voor de acties.
Zo werd beslist om structureel samen te werken met de niet-gouvernemtele organisatie FOS Socialistische Solidariteit voor de uitwerking en opvolging van onze projecten. Deze NGO heeft immers een jarenlange ervaring op het vlak van organisatieversterking van vakbonden in het Zuiden.
Daarnaast werkte de commissie richtlijnen uit, waaraan nieuwe projecten moeten voldoen.
Naast de opvolging van de projecten, is een belangrijke taak voor de commissie de ondersteuning van acties en sensibilisering rond Internationale Solidariteit in onze provincie.
Regelmatig wisselen we ervaringen uit met onze partners in het Zuiden. Jaarlijks nodigen we een delegatie uit op de Dag Van de Internationale Solidariteit, en in de mate van het mogelijke reizen West-Vlaamse delegaties naar onze partners.

De Cubareizigers
Ondertussen stonden de Cubareizigers ook niet stil. Ze organiseerden zich in een Cuba-comité en richtten in 2003 een nieuwe reis in, waaraan 120 syndicalisten deelnamen. Deze reis, met bezoeken aan bedrijven, vakbonden en prachtige steden en stranden in Cuba, was zo'n danig succes dat we in 2007 opnieuw naar dat eiland trekken. Het Cuba-comité organiseert tal van activiteiten om onze solidariteitsprojecten te steunen.

Onze acties

Cuba
is een land met een lange syndicale traditie. Al vůůr de revolutie hadden de werknemers zich er georganiseerd in één grote centrale. Sinds de val van de Sovjet-Unie en door het economisch embargo van de Verenigde Staten, is de situatie er heel moeilijk. Daarom zijn de vakbonden ook vragende partij om, gesteund door partners in het Noorden, projecten te starten die de werknemers en hun syndicaal werk ondersteunen.
Het eerste project van ABVV West-Vlaanderen was een sociale huisvestingsproject voor de Cubaanse vakbond van de lichte industrie, CTC-SNTIL. In Santa Clara werden 2 appartementsgebouwen gezet voor de werknemers van de textielfabriek Desembarco del Granma.
Daarna volgde nog een tweede project met als doel: de sundicale vorming voor de militanten van CTC-SNTIL versterken. Dit project loopt nog tot 2007. Met dit project wil de vakbond de vormingslokalen en vormingsmaterialen verbeteren. Dit houdt ook in dat er een computernetwerk komt om de communicatie met de militanten in de provincies te verbeteren. Uiteindelijk worden dankzij de project ook de syndicale vormingsprogramma's gemoderniseerd.

Honduras
is een Midden-Amerikaans land waar er een enorme kloof bestaat tussen arm en rijk. Slechts een klein deel van de actieve bevolking kan in loonarbeid werken. Het land probeert om koste wat kost industrie aan te trekken, voornamelijk ten koste van de veiligheid, de gezondheid en de rechten van de werknemers.
In Honduras ondersteunen we een samenwerkingsverband van vakbonden uit de bananen- en voedingsindustrie, COSIBAH. Deze organisatie werkt voornamelijk aan de versterking van bedrijfsvakbonden door vorming en opleiding van vakbondskaders en door de opleiding van "syndicale communicatoren" die, onder meer, de radio-uitzendingen van COSIBAH verzorgen. Er wordt veel aandacht besteed aan gender.
Het project loopt over vijf jaar en heeft als voornaamste doelstelling: de vorming en opleiding van vakbondskaders en animatoren. Hierbij gaat ook de nodige aandacht naar de vorming van jongeren en vrouwen.

Nicaragua
is een beetje vergelijkbaar met Honduras: in dit Midden-Amerikaans land is de kloof tussen arm en rijk heel groot, en heel weinig mensen hebben werk.
Via dit project willen we vakbonden ondersteunen die werkzaam zijn in een heel moeilijke sector: die van de maquilabedrijven. Maquila's zijn assemblagebedrijven, die onderdelen invoeren en afgewerkte producten weer uitvoeren. Veel van deze bedrijven zijn in handen van Aziaten. De producten uit de Midden-Amerikaanse bedrijven zijn voornamelijk bestemd voor de Verenigde Staten.
Het is heel moeilijk om syndicaal actief te zijn in maquila's, omdat de regering en bedrijfsleiders heel vaak onder één hoedje spelen. Schending van arbeidsrechten en onmenselijke arbeidsomstandigheden zijn er dagelijkse kost. De meerderheid van de werknemers in deze bedrijven zijn vrij jonge vrouwen, die de last voor hun gezinnen dragen.
We besloten om de Mesa Laboral de Sindicatos de la Maquila te ondersteunen, een samenwerkingsverband van verschillende vakbonden in de regio van Managua. Het project beoogt voornamelijk de organisatie van vormingen en opleidingen om de arbeid(st)ers beter op de hoogte te brengen van hun rechten en de oprichting van nieuwe vakbonden.

Daarnaast willen we ook iets dichter bij huis kijken. Daarom ondersteunen we het project van AC Kortrijk in Bulgarije, een project waar vorming en uitwisseling centraal staan. En we blijven natuurlijk deelnemen aan acties van andere organisaties, zoals 11.11.11 en de Schone Kleren Campagne. Hierbij gaat het voornamelijk om concrete acties in bedrijven in West-Vlaanderen.