VOORSTELLING

Kopa ABVV West-Vlaanderen

KOPA (Kans OP Arbeid) heeft tot doel de (her)inschakeling van kansengroepen - overwegend lager geschoolde, langdurig werkzoekende vrouwen en/of allochtonen - op de arbeidsmarkt.

Deze doelen bereiken we via toeleiding naar een traject, screening en oriŽntering, en het aanbieden van diverse trajectstappen: sollicitatietraining, voor- en finaliteitsopleiding, persoonsgerichte vorming, nazorg. Bij elke actie wordt vertrokken van de kansen en wensen van de betrokken werkzoekende of werknemer. Ons hoofddoel is een gerichte opleiding met het oog op een tewerkstelling.

Het aanbod van KOPA is divers en komt tot stand via overleg en/of op vraag van onze partners. Het project neemt deel aan verschillende overlegplatformen en werkt samen met diverse partners. Wij kunnen een beroep doen op de steun van de VDAB, het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse Gemeenschap (Richtlijnen Opleidingsprojecten 'Projecten Kelchtermans') en het ABVV. Uiteraard maken we deel uit van KOPA (Kans Op Arbeid) het samenwerkingsverband van opleidingsprojecten opgericht door de ABVV. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds! Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.