VOORSTELLING

Arbeidsmarktbeleid ABVV West-Vlaanderen

Eén van de doelstellingen van het ABVV West-Vlaanderen is onder andere een betere ABVV-werking op vlak van arbeidsmarkt- en subregionaal economisch beleid te ontwikkelen.

Concreet betekent dit dat we onze afgevaardigden in SERR’s, RESOC's, fora van lokale werkwinkels, raden van beheer van PWA’s, Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO’s), Mina-raden en uiteraard onze bedrijfsmilitanten beter willen informeren en ondersteunen.….
Om die redenen werd intern de dienst Arbeidsmarktbeleid opgericht.Via deze dienst gaan we niet alleen vertegenwoordigingswerk coördineren, maar ook aan standpunten ter zake voorbereiden, hulp en info bieden aan centrales en bedrijfsmilitanten m.b.t. de milieuproblematiek en ruimtelijke ordening.
We zijn er van overtuigd een belangrijke stap te zetten in de coördinatie van dit belangrijke vertegenwoordigingswerk binnen onze provincie. Maar het ganse verhaal kan maar succesvol geschreven worden als iedereen goed meewerkt. Daarvoor rekenen we op jullie …


maak hier een afspraak