IK WIL WIJZIGINGEN MELDEN

Persoonsgegevens veranderen nu eenmaal

Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen...)? Laat het ons dan zeker weten. Wij kunnen onze leden het best van dienst zijn als hun gegevens correct zijn. Vul gewoon de nodige gegevens in op dit wijzigingsformulier en klik op verzenden. Wij passen dan onze gegevens aan.

OPGELET: als je werkloos bent, moet je je voor sommige veranderingen persoonlijk aanbieden bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Anders kunnen we je je dopgeld niet meer betalen of kun je zelfs een sanctie krijgen van de RVA. De veranderingen waarvoor dit moet, staan duidelijk aangeduid op het formulier. (***)

Algemene Informatie:

(velden met een * zijn verplichte velden)
Rijksregisternummer *
Geboortedatum * (dd-mm-jjjj)
Naam en voornaam *
Adres ***
Postnummer en gemeente ***
E-mail *
Telefoon of GSM-nummer (enkel cijfers)
Bank- of postrekening ***

Ik ben beginnen werken bij:

Werkgever *
Werkgever - straat en nummer:
Werkgever - gemeente:
Datum indiensttreding (dd-mm-jjjj)
Sector (vb: metaal, bouw...)
In dienst bij
Functie
Statuut
Tewerkstelling
Aantal uren per week

Ik werk niet meer, maar zit in volgend statuut:

Huidige toestand
Sedert (dd-mm-jjjj)
|
In het kader van de wetgeving op de privacy delen wij mee dat de gegevens die U hier doorgeeft door het ABVV bijgehouden worden in een geïnformatiseerd bestand. Indien gewenst, kunnen deze gegevens opgevraagd worden.