VOORSTELLING

ACOD ABVV West-Vlaanderen

Onze centrale groepeert de leden van de openbare diensten, de verpachte en die van openbaar nut. Als syndicale organisatie heeft de acod een tweeledige werking:

1. De belangenverdediging in het algemeen van haar leden;

2. Dienstverlening voor de leden via een uitgebreid dienstnet waar zowel afdelingen, sectoren, gewest en intergewestelijke service. Dit is o.m. administratieve dienstverlening, juridische dienst, pers- en documentatiedienst, informatiek.


Als socialistische vakbond komt de acod op voor een solidaire samenleving, waarin iedereen op grond van zijn arbeid en behoeften kan delen in de geproduceerde rijkdom. Politieke democratie is onvolledig zonder economische en sociale democratie. Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn voor de acod geen holle woorden, maar duurzame basisinstrumenten om een stabiele, toekomstgerichte maatschappij te creëren waarin het goed leven is.

Zo is de acod bevoegd voor volgende sectoren: spoor, lokale en regionale besturen, onderwijs, gazelco, overheidsdiensten, post, telecom/vliegwezen, cultuur en tram-bus-metro.


   WEBSITE: ACOD

De sectoren zijn te bereiken in Roeselare :
Intersectoraal : 051/20.25.70

  Algemeen: west_vlaanderen@acod.be
  Gewestelijk Intersectoraal Bestendig Secretaris: Rik Cappelle
  Administratief intersectoraal medewerkers: Nancy Marnette en Sophie Vandamme


- ONDERWIJS : 051.20.72.15
  Secretaris: Nele Boghe

- L.R.B. : 051/25.20.24
  Secretaris: Alexander Haesaert

- SPOOR : 051/20.72.68
  Secretaris: Marc Berghe
  Secretaris/Propagandist: Björn Tratsaert

- POST : 0476/89.80.39
  Secretaris: Bruno Derveaux
  Sectorafgevaardigden: Jessie Martony

- OVERHEIDSDIENSTEN : 051/20.92.98 
  Vlaamse overheidsdiensten: Bart Vanlancker
  Federale overheidsdiensten: Kris Crevits

- TELECOM/VLIEGWEZEN : 0475/26.84.03
  Secretaris: Ronald Huysmans

- GAZELCO : 051/69.06.01
  Secretaris: Dominique Delarue

- TBM : 059/70.18.22
  Secretaris: Petra Depoorter
   Acod Steunpunt Oostende,
   Nieuwpoortsesteenweg 9/11,
   8400 Oostende


INTERSECTORALE AFDELINGEN :
 alle info betreffende afdelingen bij GIBS Rik Cappelle
 of via onderstaand infoadres
-Roeselare Voorzitter Gery Tytgat
-Oostende Voorzitter Graziella Baeckelandt
-Brugge Voorzitter Stephen Vanhooren
-Torhout Voorzitter Fanny Vanderhaeghe
-Tielt Voorzitter Hendrik Van Walleghem
-Ieper Voorzitter Marc Stals
-Veurne Voorzitter Kris George
-Harelbeke/Waregem Voorzitter Patrick Vervaeke
-Kortrijk voorzitter Frank Mulleman