BELASTINGEN - INVULSERVICE 2019

VOOR WIE

 • Voor leden van het ABVV (in regel met hun bijdragen)

VOORWAARDEN

 • Persoonlijk aanbieden op onderstaande data en plaatsen
 • Aangiftes worden enkel op deze plaatsen en data ingevuld
 • Aangiftes enkel voor loontrekkenden, enkel op basis van forfaitaire beroepskosten, niet voor zelfstandige activiteiten in hoofdberoep noch bijberoep

WAT BRENG IK MEE

 • Aangifteformulier belastingen aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018 of voorstel van vereenvoudigde aangifte
 • Aanslagbiljet 2018 onroerende voorheffing (grondlasten)
 • Aanslagbiljet (berekeningsnota belastingen) vorig jaar = aanslagjaar 2018/ inkomstenjaar 2017
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 loon, vakantiegeld, eindejaarspremie
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 arbeidsongevallen en beroepsziektes
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 brugpensioen of SWT + aanvullend vergoeding
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 tijdskrediet en loopbaanonderbreking
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 pensioen en rentes
 • Fiscale fiches inkomsten 2018 uit buitenlandse pensioenen
 • Attesten 2018 van hypothecaire leningen en levensverzekeringen
 • Attesten van in 2018 betaalde of ontvangen onderhoudsgelden
 • Fiscale attesten in 2018 betaalde kinderopvang
 • Fiscale fiche in 2018 betaalde dienstencheques
 • Attesten van in 2018 betaalde giften
 • Attesten 2018 betreffende pensioensparen
 • Bewijzen van verrekenbare roerende voorheffing ingehouden op dividenden die (voor maximaal 640 EURO) van de personenbelasting zijn vrijgesteld

WAAR


Het invullen gaat steeds door in de kantoren van het ABVV, behalve indien anders vermeld

EXTRA INFO


VOOR EEN SNELLE VERWERKING WORDT UW AANGIFTE ELEKTRONISCH INGEDIEND - TAX ON WEB.
Breng daarom - samen met alle andere documenten - ook de identiteitskaart mee van alle belastingplichtigen en de PIN-code van iedere belastingsplichtige (gehuwden en wettelijk samenwonenden = beide kaarten + beide codes)

TIP: ook indien uw aangifte niet via Tax-On-Web ingediend wordt, is het nuttig om uw identiteitskaarten en pincodes mee te brengen. Sommige belastingfiches worden niet meer met opgezonden.
Uw belastingaangifte wordt door ons ingevuld op basis van de door u bezorgde gegevens en onder volledige verantwoordelijkheid van u zelf, de belastingplichtige(n) die ondertekent voor echt en waar.