ACTUALITEIT

Sociale Zekerheid vandaag ťn voor morgen

Gepubliceerd op 30-01-2020 om 08u49 door ABVV West-Vlaanderen
75 jaar Sociale Zekerheid
75 jaar Sociale Zekerheid

Op 28 december 1944, terwijl de Slag om de Ardennen nog in alle hevigheid woedde, werd in Brussel de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’ ondertekend. Een systeem waaraan zowel werknemers als werkgevers collectief bijdroeg, om de sociale bescherming van alle burgers te garanderen, was toen ongezien. Maar ook vandaag nog, 75 jaar later, wordt ons systeem van sociale zekerheid vaak als ver voor op zijn tijd bestempeld.

De tijden zijn echter wel veranderd. De wereld ziet er helemaal anders uit dan 75 jaar geleden, de verhouding tussen arbeid en kapitaal zijn grotendeels verschoven, nieuwe technologieën staan voor de deur, en een nieuwe rechtse politieke wind zet een jarenlange strijd van privatisering onvermoeid verder. Als mede-grondleggers van de Sociale Zekerheid  moeten we er over waken dat het systeem van sociale bescherming overeind blijft, en mee groeit met de tijd. Daarom heeft het ABVV 10 concrete pistes om de Sociale Zekerheid te versterken en duurzaam te financieren.

1.       De evenwichtsdotatie, sluitpost van de sociale zekerheid, moet verlengd worden om zo de sociale zekerheid in evenwicht te brengen en een langetermijnpolitiek te kunnen voeren.

2.       De overheidsdotatie moet in verhouding staan met de bijkomende kosten van de vergrijzing.

3.       Een gegarandeerde alternatieve financiering die minstens alle verminderingen en vrijstellingen van socialezekerheidsbijdragen dekt en de ‘gaten’ dicht die door ingrepen van de regering werden veroorzaakt. Deze alternatieve financiering van onze sociale zekerheid moet worden versterkt en moet deels voortkomen uit btw-inkomsten en roerende voorheffing (zoals momenteel het geval is), en deels uit de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Zo kunnen winstgevende ondernemingen hun bijdrage leveren ter compensatie van de verlaagde bijdragen voor ondernemingen.

4.       Een alternatieve financiering voor de gezondheidszorg voorzien om zo een budget vrij te maken voor gezondheidszorg dat de evolutie van de noden volgt en iedereen toegang garandeert op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

5.       Voldoende inkomsten waarborgen uit sociale bijdragen door de bestaande kortingen op sociale bijdragen te koppelen aan doelstellingen en verplichtingen voor jobcreatie. Het moet daarbij gaan om kwaliteitsvolle jobs met volwaardige statuten en volwaardige bijdragen, en er moet een rem komen op de ontwikkeling van banen met een ‘low-social-cost’ (flexi-jobs en andere aanwervingsformules waarmee de correcte/volledige betaling van sociale bijdragen wordt omzeild).

6.       Het brede gamma aan extralegale voordelen en alternatieve verloningsvormen (cafetariaplannen) niet verder uitbreiden en de bestaande loonvormen toetsen aan het billijkheidsprincipe.

7.       De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid hervormen en eerlijker maken. Met name door het vrijgestelde bedrag op te trekken en de laagste en middeninkomens te vrijwaren, en door andere inkomens evengoed te laten bijdragen (ook toepassen op de inkomsten van zelfstandigen, op de inkomsten van vennootschappen, op de roerende en onroerende inkomsten en op de meerwaarden gerealiseerd op die inkomsten), waarbij de eerste woning buiten beschouwing blijft.

8.       Belastingvoordelen evalueren en de mogelijke uitgespaarde bedragen opnieuw in de sociale zekerheid investeren.

9.       Het bankgeheim opheffen en een vermogenskadaster aanleggen.

10.   Sociale fraude en belastingfraude doeltreffend bestrijden door de inspectiediensten te versterken

Deze tien punten zouden voor de komende Federale regering een leidraad moeten vormen om de sociale zekerheid, waarop we terecht trots mogen zijn, mee te laten groeien naar een instrument die ook in 2020 (en ver daarna) een antwoord kan bieden op alle moderne sociale uitdagingen.

#AltijdBeschermd.