ACTUALITEIT

Partijprogrammaís ontrafeld

Gepubliceerd op 08-05-2019 om 10u32 door ABVV West-Vlaanderen

Op 26 mei staat ons een belangrijke opdracht te wachten. Dan kiezen we onze beleidsmakers voor de komende zes jaar, op Vlaams, Federaal en Europees niveau. Bij de verkiezingen maken we een cruciale keuze: kiezen we voor nog zes jaar sociale afbraak zoals we die gekend hebben onder de MR-N-VA regering, of kiezen we voor een links alternatief? Maar welke partijen hebben het beste voor met de belangen van de werknemers? Het ABVV zocht het voor u uit.

We vertrokken vanuit de standpunten van de Samen Kan Het Anders campagne, waarbij we als ABVV een aantal eisen stelden rond €14 minimumloon, €1500 minimumpensioen, waardig werk, eerlijke fiscaliteit en degelijke openbare dienstverlening. Vervolgens doken we in de partijprogramma’s van de politieke partijen en plozen we ook hun stemgedrag uit op Vlaams, Federaal en Europees niveau. We zochten de raakvlakken tussen de ABVV standpunten en de stellingen van de partijen en konden zo iedere partij een score geven.

Uiteindelijk bleken drie partijen met vlag en wimpel geslaagd voor het opkomen voor de belangen van de werknemers: de programma’s van sp.a, PVDA en Groen kwamen het best overeen met de standpunten van het ABVV. Elke partij legt hierin uiteraard haar eigen accenten.

CD&V slaagde nipt. Zoals vanouds konden we in het programma en stemgedrag van de Christendemocraten geen eenduidige stellingname afleiden. Voor ieder standpunt die werknemers ten goede kwam, was er één die nadelig was.

Open VLD en N-VA scoorden het slechts. Hun (neo)liberaal profiel was zeer duidelijk terug te vinden in hun programma en beleidskeuzes. Privatiseringen, mensen voor zichzelf laten zorgen en afbouw van sociale bescherming waren de rode draad door hun programma. Iets waar wij als ABVV lijnrecht tegenover staan.

Ook Vlaams Belang slaagde niet. Hoewel de partij zich de laatste tijd wel opwerpt al verdediger van “de Vlaamse werkende klasse” was hun programma doorspekt van rechtste standpunten die nefast waren voor alle werknemers. Zo predikt de partij wel voor een minimumloon, maar toont hun stemgedrag op Europees niveau hun ware gelaat. Daar stemden zij telkenmale tegen iedere maatregel die de werkende bevolking ten goede zou komen.

We hopen dat we met ons onderzoekwerp een duidelijk licht hebben doen schijnen op welke partijen écht opkomen voor de werknemers, en welke niet. We hopen dan ook dat iedereen op 26 mei een duidelijke linkse stem uitbrengt.

Want: Stem slim, stem links

ABVV West-Vlaanderen

.